Farma Búdkovany

Niečo z histórie farmy

Farma Búdkovany foto

Farma Búdkovany

Farma sa nachádza v katastrálnom území obce Radimov okres Skalica s názvom Budkovany. História farmy sa datuje od roku 1516, majiteľom farmy bol Gašpar Czobor Na farme sa choval dobytok. V tomto zameraní sa pokračovalo i po roku 1918 kedy prešla farma do správy Štátnych majetkov.

V polovici 90 rokov minulého storočia, formou privatizácie prešla farma do súkromných rúk. Mäsovýroba Kopčany sa stala vlastníkom farmy začiatkom roku 2015. Predmetom činnosti je podnikanie aj v poľnohospodárskej prvovýrobe. Živočíšna výroba je zameraná prevažne na chov hovädzieho dobytka a chov oviec.

V chove hovädzieho dobytka je nosným programom chov kráv mäsového plemena Gasconne, bez trhovej produkcie mlieka spojený z odchovom a predajom mliečnych výkrmových teliat, jatočných býkov a odchovom jalovičiek na vlastnú reprodukciu základného stáda.

Farma Búdkovany foto

Farma Búdkovany pohľad z hora

Zaoberáme sa i chovom oviec, plemena IL de France.

Chov je zameraný na produkciu mäsa, ktoré je následne spracované v našej mäsiarskej výrobe na hotový výrobok. Chov bahníc je za účelom zabezpečenia vlastného stáda a jahniat. Týmto zameraním t.j. chovom hovädzieho dobytka a oviec sme riešili využívanie pastvín formou spásania a ostatných lúk nachádzajúcich v blízkosti farmy čo dáva predpoklad pre zavedenie výroby Bioproduktov.

Zabezpečujeme tiež výrobu kvalitného lúčneho sena a jadrového krmiva pre potreby živočíšnej výroby. Chov HD a oviec je formou otvoreného stáda. Do budúcnosti uvažujeme s rozšírením poľnohospodárskej výroby a to o pestovanie viniča s následným spracovaním. Zámerom je tiež využiť vhodnosť umiestnenia farmy pre Agroturistiku.

CHOVANÉ PLEMENÁ NA FARME

Plemeno kráv Gasconne foto

Plemeno kráv Gasconne

Mäsový hovädzí dobytok:

 • Gasconne
 • Highland
 • Piemontský dobytok
Plemeno Valaška s jahňatami foto

Plemeno Valaška s jahňatami

Ovce mäsového typu a ich krížence:

 • Ile de France
 • Zošlachtená valaška
 • Romanovská ovca
 • Suffolk

 

Služby a agroturistika

Agroturistika:

 • školské exkurzie na farme
 • usporiadame pre vašu firmu klasickú zabíjačku priamo na farme aj s rautom.

Prenájom a predaj: 

 • prenájom skladovacích priestorov s mostovým žeriavom
 • predaj sena
 • nájomné ustajnenie zvierat

Poľnohospodárska technika:

 • traktor zetor (balíkovacie vidlice, paletizačné vidle, lopata)
 • smykový nakladač UNC 061
 • buldozér DT 75