Mäsovýroba

Výroba

Na výrobu výrobkov a spracovanie mäsa používame tradičné technológie s využitím moderných strojov a zariadení.

Na výrobu výrobkov sú využívané nasledovné technologické postupy spracovania, ktoré zaručujú jedinečné vlastnosti nami vyrábaných výrobkov:

 • Kutrovanie a miešanie diela
 • Narážanie diela s pretáčaním
 • Narážanie diela bez pretáčania
 • Klipsovanie
 • Tepelné opracovanie - sušenie
 • Tepelné opracovanie - údenie
 • Tepelné opracovanie - varenie
 • Nastrekovanie a masírovanie mias a šuniek
 • Nakladanie mäsa tradičným spôsobom do kadí so slaným lakom
Pozrieť galériu

Spracovanie mäsa

Sme pripravení baliť pre našich zákazníkov týmito technologickými postupmi

 • Hlbokoťažnou baliacou linkou
 • Vákuové balenie
 • Balenie v ochrannej atmosfére
 • Komorovou baličkou – kryovac (vákuové balenie vo zmrštiteľnej fólii)
Pozrieť galériu

Balenie

Sme pripravení baliť pre našich zákazníkov týmito technologickými postupmi

 • Hlbokoťažnou baliacou linkou
 • Vákuové balenie
 • Balenie v ochrannej atmosfére
 • Komorovou baličkou – kryovac (vákuové balenie vo zmrštiteľnej fólii)

Pozrieť galériu