Pohronská klobása OA 1407

Výrobok s vysokým podielom papriky s jemnou mozaikou bravčového mäsa, narazený do jemného kolagenného čreva.