Tradične údená oravská slanina voľná 1758

Slanina vyrobená tradičným spôsobom nakladania v slanom láku, zo starostlivo vybraných častí bokov. Údená studeným dymom.